top of page

Glavne kolektivne energije

 

Vesolje je prepleteno z različnimi vrstami energij, ki delujejo na različnih ravneh. Ne glede na to, koliko se jih zavedamo, so nenehno na delu. Z dvigom individualne in kolektivne zavesti jih lažje prepoznamo in z njimi bolje sodelujemo.

Krogi9_Grey.png
Energijski tok

Energijski tok

Svet se zdi vedno bolj kaotičen in intenziven. Izgleda kot da različni ljudje živijo v različnih realnostih in med seboj malo sodelujejo. Te realnosti so pohitrene večplastne časovnice. Spodbujajo nas k stabilnemu življenju tukaj-zdaj.

S počitkom v globini našega večnega bitja lahko ustvarjamo iz ravni svojih misli, sproščeni v tem, kar je v vsakem trenutku.
 

PRETEKLOST

KORONA VALOVI

Korona valovi so del energijskega toka, ki se je začel z izbruhom korone. Dajejo nam možnost, da na novo definiramo naše odnose tako na individualni kot tudi na kolektivni ravni. #1 VAL FOKUS: Odnos s sabo PRILOŽNOSTI: Pogled navznoter, povezava s sabo, bilanca dosedanjega življenja, jasnost zavedanja, kam nas kliče življenje, vzpostavitev občutka mirnosti kljub uveljavitvi prvih ukrepov. #2 VAL FOKUS: Odnos z drugim PRILOŽNOSTI: Vpogled v sprožilce, ki jih imamo z drugimi, doprinos razumevanju, da so drugi odraz nas samih, uravnoteženje odnosov z bližnjimi. ​ #3 VAL FOKUS: Odnos s kolektivom PRILOŽNOSTI: Razumevanje naše vpetosti v kolektivne sisteme, odkrivanje povezanosti s sistemi, predvsem naše poslovne vloge in sprožilcev v povezavi z določenimi sistemi, vpogled v večjo sliko medsebojne povezanosti sistemov. ​ #4 VAL FOKUS: Odnos s predniki PRILOŽNOSTI: Razumevanje biološke linije očeta in mame, naših podedovanih darov in izzivov ter podedovanih vzorcev, spoštovanje njihove in lastne življenjske poti. #5 VAL FOKUS: Odnos s sabo skozi prostor-čas (karmično-darmični val) PRILOŽNOSTI: Ponovitev vseh 4 dosedanjih valov s spominjanjem, kdo smo bili in kaj smo počeli skozi prostor-čas, prinašanje modrosti iz drugih časovnih osi za transformacijo v tem življenju.​ ​ #6 VAL FOKUS: Tišina PRILOŽNOSTI: Postati popolnoma povezani s planetom Zemljo in drug z drugimi, biti sposobni zaobjeti zavest drevesa

SEDANJOST

RAZŠIRJANJE NAVZVEN

Notranja stabilnost nam omogoča, da se sprostimo v življenju v trenutku. Iz naše temeljne stabilnosti lahko začutimo časovnice drugih, vendar nas dogodki v njih ne pretresejo, niti nas ne vznemiri, ko preklapljamo med njimi. S stabilnostjo gladko prehajamo iz ene realnosti v drugo in jih doživljamo, ne da bi se zapletli. Tako lahko sodelujemo od znotraj in se širimo v večje sisteme: družinske sisteme, različne kolektivne sisteme (poslovne, izobraževalne, finančne, vladne itd.), globalne in univerzalne sisteme. Notranja stabilnost spodbuja sodelovanje s sistemi, hkrati pa nam omogoča, da okusimo svobodo izbire najprimernejše časovnice v danem trenutku in jo v naslednjem trenutku po potrebi spremenimo. Na zunaj se nič ne zdi stabilno; vse je v stalnem toku. Z izžarevanjem notranje stabilnosti pa se povezujemo z istimi frekvencami v kolektivnih sistemih in uspevamo živeti stabilno življenje v času sprememb.

PRIHODNOST

OD DELCEV DO GROZDOV

V zadnjem času lahko opažamo večji obseg uvedbe inovacij na področjih, kot so zdravje (tehnologija mRNA), hrana (žuželke v prehrani ljudi in živali), digitalno (5G, 15-minutna mesta) in družbeno (fluidnost spolov, spolnost v izobraževanju za otroke). Te spremembe vplivajo na človeške celice in človeško zavest s še neznanimi rezultati in posledično vplivajo na človeško družbo od njenega jedra navzven. Horizontalna raven izboljšanih časovnih premic združuje te spremembe in njihove uporabnike v grozde, kar ustvarja edinstvene in nepredvidljive časovne premice, kjer se bo celoten obseg tehnoloških in družbenih sprememb šele pokazal.

Dimensions

Dimenzije

Doslej smo se veliko osredotočali na zunanjost: videz, avtomobile, hiše, položaj v družbi itd. Že stoletja tekmujemo sami s sabo in drug z drugim. Pred časom je sodelovanje energijsko prevladalo nad tekmovalnostjo. Energija sodelovanja sinhronizira naše zavedanje prostora in časa kot ene dimenzije: prostor-čas.

Optimalno stanje našega telesa je dojemanje prostora in časa kot ene enote, in v to zavedanje počasi vstopamo. 

PROSTOR

ODNOS S PROSTOROM

Dolgo smo živeli v zavedanju prostora z ločenim zavedanjem časa. Na ta način smo dosegli pomemben tehnološki razvoj, fokusiran na tekmovalnost, produktivnost in hierarhijo. Telesa smo naučili hkrati fizično biti v določenem prostoru in z mislimi/v energiji potovati v preteklost ali načrtovati prihodnost. Z ločenim zavedanjem prostora in časa razdelimo svojo energijo v prostor in čas, kar vnese neskladje v naše telo. S tem ustvarjamo notranjo disonanco, ki povzroča neudobje v telesu in pogosto tudi zmedenost v mislih.

ČAS

ODNOS S ČASOM

Za naše telo bo v naslednji fazi kolektivnega razvoja optimalno stanje hkratno zavedanje prostora in časa, ko iz dane točke prostor-časa zajemamo podatke iz preteklosti in prihodnosti brez da bi v mislih odpotovali v preteklost ali planirali prihodnost. Kolektivno se uravnovešanje zavedanja prostora in zavedanje časa odvijata pospešeno - to lahko opazimo v pohitrenem dogajanju okrog nas, kot da "čas hitreje teče". Novi tempo zahteva naše osrediščenje, in nas uči, da se ne moremo več samo odzivati na dogajanje zunaj (reagirati), ampak delovati v skladu s tem, kar je živo v nas v danem trenutku.

PROSTOR-ČAS

ODNOS S PROSTOR-ČASOM

Naša telesa prehaja na resonanco hkratne percepcije prostora in časa (prostor-časa), kar od nas zahteva fizično in duhovno prakso. Prinaša globoko zavedanje življenja v trenutku, da ko sedimo na enem mestu, ne potujemo več v svojo preteklost ali prihodnost, ampak oboje (in še več) povabimo v dani trenutek. Zavedanje prostor-časa zato prinaša bolj globoko in iskreno povezanost med nami in z vsem, s čimer smo povezani, in s tem tudi preseganje dualnega zavedanja. ​

Polja

Nenehno nam je na voljo več energijskih mrež - polj. Podobne so človeškim poljem, kjer sejemo in žanjemo različne vrste pridelkov. Trenutno smo spodbujeni k tesnemu sodelovanju s tremi izmed njih: poljem informacij, poljem pomnjenja in poljem neskončnih možnosti.

Polja

INFORMACIJE

POVEZOVANJE Z INTUICIJO

INFORMACIJSKO POLJE je mreža vsega, kar je kdaj obstajalo, obstaja in bo obstajalo. Vse informacije o bitjih, dogodkih in vsem drugem se nenehno zapisujejo v mrežo. Podobna mreža na Zemlji je internet. Človeška telesa se z intuicijo lahko povežejo z informacijskim poljem. Ko dobimo nenadno intuitivno idejo ali zaznavo, komuniciramo neposredno z informacijskim poljem.

SPOMINJANJE

JASNOST

POLJE SPOMINJANJA služi kot portal v Informacijsko polje, da se človeštvo spomni, kdo smo. Osredotočeno je na jasnost tako v Informacijskem polju kot tudi v naši medosebni komunikaciji skozi odkrivanje primarnih energij pod koncepti. Ponastavitev sistemov, ki jo trenutno doživljamo, med drugim služi tudi čiščenju informacijskega polja s preoblikovanjem zastarelih in odvečnih informacij v podporne energije. Posamezniki lahko k temu prispevamo tako, da dopustimo spominjanju sebe skozi prostor-čas, prilagodimo pridobljene informacije trenutni realnosti in jih opustimo, da lahko živimo zares v trenutku, in jih ponovno prikličemo, ko je potrebno.

MOŽNOSTI

USTVARJANJE

POLJE NESKONČNIH MOŽNOSTI je mreža neskončnih rešitev, kot hipermarket dobrot, med katerimi lahko izbiramo v vsakem trenutku. Ker smo nenehni ustvarjalci svoje individualne realnosti in s tem naše kolektivne resničnosti, nenehno živimo naš naslednji korak ustvarjanja. Prostor, iz katerega ustvarjamo, je ključnega pomena za rezultat manifestacije v skladu z univerzalnim zakonom privlačnosti: ko manifestiramo iz nižjih vibracij (jeza, sram, krivda, občutek krivice, občutek obupanosti in podobni občutki, ki bazirajo na pomanjkanju), ustvarimo rezultate z nižjimi vibracijami. In obratno, ko ustvarjamo iz najvišjih vibracij (hvaležnost, spoštovanje, ljubezen in druga čustva obilja), bodo rezultati manifestacije v enako vibraciji. Zdravljenje našega telesa in zavest o sprožilcih nižjih vibracij nam bo omogočilo življenje na višjih vibracijah in s tem tudi ustvarjanje iz višje vibracijskega prostora. Kar je še posebej pomembno v obdobju hkratnega zavedanja prostor-časa, kjer lahko ustvarjamo s svojimi mislimi.

Dualnost

Vesolje ima dva pola energije: pozitivnega in negativnega. Odražata se skozi dvojnost onkraj naše kategorizacije dobro/slabo, svetlo/temno. Obstajata kot del iste energije, in nenehno uravnovešata neravnovesja skozi prostor-čas.

Dualnost

Vse izhaja iz enosti, in zato nezavedno hrepenimo po njej. V vesolju, kjer je bila enost razcepljena na dve sili - na pozitivni in negativni pol - dvojnost odraža razcep v vsem. Trenutno prevladujoči negativni pol se uravnoteži s transfromacijskim procesom, da se ponovno izravna s pozitivnim polom v enaki moči.

DUALNOST

RAVNOVESJE

Dualnost predstavlja razcepljeno energijo enosti skozi pozitivni in negativni pol. V sredini med obema poloma najdemo ravnotežje, spomin enotnosti, izvor energije enosti. Pola sta univerzalna, in življenje na Zemlji vibrira z njima skozi nasprotja: vojna-mir, zdravje-bolezen, ljubezen-sovraštvo itd. Ekstremno delovanje polov je bilo doslej spodbujeno s kolektivno energijo tekmovalnosti predvsem skozi različne oblike primerjanja (vključno s samokritiko, kritiko, hierarhijo, zmagaj-izgubi principom). Negativni pol je pridobil moč, kar je prispevalo k neravnovesju obeh polov. Globalna ponastavitev sistemov nam ponuja priložnost, da ponovno vzpostavimo ravnovesje z novo skupno podprto energijo sodelovanja, ki prinaša več empatije, skupnega delovanja, razumevanja in ljubezni. Človeška bitja prirojeno iščemo ravnovesje. Ko se konflikt pojavi kot notranji boj dveh nasprotij, se zdravljenje sproži skozi iskanje energije ravnotežja, enotnosti, enosti. Človeški notranji boji se odražajo v zunanjih konfliktih skozi prostor-čas. Konflikt (boj, vojna) zato ni hipno dejanje, ne pojavi se nenadoma, ampak se skozi prostor-čas nadgrajuje z vsem, kar je bilo, je in bo. Pogosto razkrije dinamiko žrtve in storilca in druge skrite dinamike, ter jih uravnoveša skozi prostor-čas. ​

ENOST

MODROST IZVORNE ENERGIJE

Postopen prehod iz dualnosti v večje ravnovesje omogoča naši zavesti in našemu telesu bolj kvalitetno in manj konfliktno življenje. V človeškem telesu jo začutimo kot združitev občutkov ljubezni, spoštovanja, hvaležnosti, modrosti, svobode, veselja, opolnomočenja, stabilnosti, miru in drugih visoko vibracijskih občutkov, vseh naenkrat in hkrati po vsem telesu. Ko živimo prebujeno, zavestno življenje, povezani z izvornimi energijami in uživamo vsak trenutek na tem čudovitem planetu Zemlja, je naše človeško telo sposobno preoblikovati celice na višjo vibracijo, in tako prispevamo tudi k transformaciji kolektivnih energijskih polj.

Pripis: Obstajajo tudi druge vrste energij onkraj konceptov dualnosti in enosti. Določeni posamezniki imajo možnost dostopa do teh energij prek povišanih stanj zavesti. Energije, opisane tukaj, igrajo ključno vlogo pri trenutnih kolektivnih spremembah.

bottom of page